Partneři

Pozice partnerů uvádíme na stránkávch v následujících formátech:
Generální partner, Hlavní partner, Partner – seznam partnerů + zápatí stránky, grafické logo + odkaz na stránky partnera
Ostatní partneři – textový záznam
Nabídku partneských balíčků poskytneme na vyžádání na emailu santavy@voleman.cz, hghd@voleman.cz

Přehled výstavních ploch pro partnery

Přízemí
1 patro

Volné výstavní plochy: žádné (aktualizováno 6.2.2023)

výstavní plochy 1 – 4 — vyhrazeny pro partnery (1 – 2 — vhodné pro stavbu stánku, 3 – 4 — vhodné pro reklamní rolety, reklamní stěnu)
výstavní plochy 11 – 18 — vhodné pouze pro použití reklamních rolet (2ks max.)
výstavní plochy 5 – 10, 19 – 21 — vhodné pro použití reklamních rolet (3 ks max.) nebo reklamní stěna (1ks)
výstavní plocha je vybavena stolem a židlemi dle počtu vystavovatelských průkazů

Akce je schválena v Conference Vetting System na portálu Ethical MedTech Europe.


Sesterská sekce

Sesterská sekce bude probíhat souběžně s programem 24. 3. 2023 v učebně Výukového centra ve dvou blocích. Registrační poplatek pro sesterskou sekci je platný pouze na den 24. 3. 2023


Registrace

Registrace se provádějí v online formuláři. Hromadnou registraci Vám zajistíme od 10 osob.

 Registrace do 28. 2. 2023Registrace od 1. 3. 2023
Dvoudenní registrace900 Kč1 000 Kč
Pouze sesterská sekce600 Kč700 Kč
Jednodenní registrace600 Kč700 Kč
Studentská registrace350 Kč400 Kč
Registrační poplatky / ceny jsou uvedeny včetně DPH

Vstupenka na pracovní večeři pro registrované účastníky 700 Kč,
pro doprovodnou osobu 1 100 Kč.

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborný program, jmenovku, občerstvení a oběd o přestávkách, tištěný program.

Studentská registrace bude ověřena u registrace účastníků na kongresu.

Pro aktivní účastníky (přednášející) je registrační poplatek zdarma. V případě, že aktivní účastník požaduje další služby (ubytování, vstupenka na pracovní večeři) kontaktujte nás.

Pokud již máte zaplacenou registraci z roku 2020 a nebyla Vám vrácena, označte zaškrtávcím políčkem ve formuláři. V tomto případě neplaťte výzvu k úhradě, která vám bude doručena hned po dokončení nové registrace. Platbu zkontrolujeme a zašleme Vám upravenu výzvu k platbě. Pro již uhrazené registrace z roku 2020 se cena registrací nemění a je stejná jako v roce 2020. U ubytování a vstupenky na pracovní večeři však bude nutné doplatit rozdíl v ceně, který Vám vyčíslíme v upravené výzve k platbě.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu nabídky ubytování. Objednávky ubytování budou fixně potvrzeny po obdržení platby na účet organizátora. Cena ubytování v registračním formuláři již obsahuje místní poplatek 15 Kč/os.

Po dokončení objednávky registrace Vám bude zasláno potvrzení o provedené registraci na e-mail uvedený v registraci s údaji pro platbu (potvrzení je posláno automaticky ihned po dokončení registrace, prosíme zkontrolujte v poště složky SPAM/Nevyžádaná pošta/Hromadná pošta atd., jestliže potvrzení neobdržíte do několika hodin kontaktujte nás). Platbu proveďte do 7 kalendářních dnů.


Program

23. 3. 2023 v 9:00 začne odborný program komentovanými přenosy z endoskopického centra FN Hradec Králové cca do 15:00. Dále budou pokračovat bloky přednášek. Po jejich skončení bude následovat tradiční Běh proti kolorektálnímu karcinomu.
Večer následuje pracovní večeře od 20:00 h v hotelu Tereziánský dvůr s názvem Hradecký gastroenterologický večer – 25 let s vámi. Na večeři je potřeba objednat vstupenku v rámci registrace, partneři v rámci objednávky firemní prezentace.

24. 3. 2023 v 9:00 pokračuje program bloky přednášek. Soběžne budou probíhat dva bloky přednášek v sesterské sekci. Ty budou probíhat v učebně výukového centra v 1. patře.

Podrobný program na stránce ZDE

Stravování

Pro registrované účastníky je zajištěno občerstvení a oběd o přestávkách. Každý registrovaný účastník a vystavovatel (podle vystavovatelského průkazu) obdrží lístek na oběd (pro účastníky z FN HK, kromě aktivních účastníků, občerstvení a obědy nezajišťujeme).