Středa 22. března 2023

19:00Pracovní večeře
faculty + organizační výbor

Odborný program

Čtvrtek 23. března 2023

8:40 — 8:55SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
9:00 — 15:15ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP
1. blok 9:00 — 10:40
přestávka 15 min
2. blok 10:55 — 12:45
oběd 45 min
3. blok 13:30 — 15:15
přestávka 15 min
15:30 — 16:30SEKCE STATE-OF-THE-ART
Předsedající: I. Tachecí, S. Rejchrt
H. Messmann (Augsburg, Germany)
Advanced techniques of resection in colon
M. Zavoral (Praha)
Screenig kolorektálního karcinomu v roce 2023
16:30 — 17:30BLOK 1 (IBD)
Předsedající: T. Douda, M. Bortlík
L. Douda (Hradec Králové)
Jyseleca – účinnost a bezpečnost v léčbě ulcerozní kolitídy
(přednáška sponzorovaná firmou SOBI)
M. Bortlík (České Budějovice)
Doporučení ČGS pro diagnostiku a léčbu Crohnovy choroby
P. Morávková (Hradec Králové)
Biologická léčba, praktický pohled
(přednáška sponzorovaná firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)
18:00BĚH PROTI KOLOREKTÁLNÍMU KARCINOMU
19:45PRACOVNÍ VEČEŘE – 25 let s vámi
(Restaurace hotelu Tereziánský Dvůr)

Pátek 24. března 2023

8:20 — 9:45BLOK 2 (HEPATOLOGIE)
Predsedající: T. Fejfar, L. Vítek
L. Vítek (Praha)
Metabolické účinky žlučových kyselin
T. Fejfar (Hradec Králové)
Primární sklerozující cholangoitida
Š. Šembera (Hradec Králové)
Hepatocelulární karcinom, diagnostika, klasifikace, léčba
L. Husová (Brno)
Primární biliární cholangitida: závažná diagnóza – kazuistické případy
(přednáška sponzorovaná firmou AOP Orphan Pharmaceuticals)
přestávka 15 min
10:00 — 11:00BLOK 3 (KOLOSKOPIE)
Předsedající: P. Falt, Š. Suchánek
P. Falt (Olomouc)
Diagnostika a léčba střevní pseudoobstrukce
I. M. Kajzrlíková (Frýdek Místek)Věkově předčasný kolorektální karcinom jako klinický problém
K. Kamarádová (Hradec Králové)
Patologicko-klinický Babylon: sporná témata v patologii dolního GIT
Š. Suchánek (Praha)
Endoskopická resekce celé stěny v léčbě kolorektální neoplázie
přestávka 15 min
11:15 — 12:15BLOK 4 (CHOOSING WISELY)
Předsedající: J. Cyrany, R. Malý
J. Cyrany (Hradec Králové)Racionální indikace koloskopie
I. Tachecí (Hradec Králové)
Mýty antisekreční léčby
R. Malý (Hradec Králové)
Je hodnocení hemokoagulace před invazivním výkonem racionální?
P. Vítek (Frýdek Místek)
Ambulantní terapeutická endoskopie – kdy, jak a proč?
SESTERSKÁ SEKCEBLOK 1
10:00 — 11:00Předsedající: I. Roďanová, H. Štilcová
H. Štilcová (Hradec Králové)
Představení pracoviště: 2. interní gastroenterologická klinika, FN v Hradci Králové
A. Brucknerová (Praha)
Reprocessing endoskopů
H. Klusáková (Hradec Králové)
Zenkerův divertikl
P. Hnátová, Z. Černá (Praha)
Terapeutické možnosti odstranění lézí v GIT
P. Brzáková (Hradec Králové)
Perkutánní nekrektomie
přestávka 15 min
11:15 — 12:15BLOK 2
Předsedající: H. Štilcová, A. Bruknerová
M. Mydlová (Praha)
ETD Double – poznatky z praxe
M. Domácí (Jablonec nad Nisou)
EURCP z pohledu sestřičky
S. Vávrová, V. Knoblochová (Hradec Králové)
Funkční vyšetření
V. Knoblochová (Hradec Králové)
Pacienti – IBD
J. Svobodová (Hradec Králové)
České ILCO – pacientská organizace pro lidi se stomií
H. Štilcová (Hradec Králové)
Ukončení a závěrečné zhodnocení
oběd 45 min
13:00 — 13:20SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA
Předsedající: D. Ďuricová (Praha)
T. Douda (Hradec Králové)
Nová éra léčby ulcerozní kolitídy: Zeposia (ozanimod) (přednáška sponzorovaná firmou Bristol Myers Squibb)
13:20 — 14:20BLOK 5 (PANKREATOBILIÁRNÍ)
Předsedající: S. Rejchrt, O. Urban
O. Urban (Olomouc)
Screeening karcinomu pankreatu – nastal správný čas?
S. Rejchrt (Hradec Králové)
Chronická pankreatitida – volba a načasování intervence
R. Repák (Hradec Králové)
Ložiskové postižení pankreatu – co by chirurg operovat neměl
T. Hucl (Praha)
Strategie léčby pankreatických kolekcí
přestávka 15 min
14:35 — 15:35BLOK 6 (VOLNÁ SDĚLENÍ)
Předsedající: T. Soukup, M. Kopáčová
K. Kmochová (Praha)
Efektivita NBI v predikci biologických vlastností pokročilé kolorektální neoplázie
V. Navrátil (Olomouc)
Hyoeroxalurie u pacientů po ileokolitické resekci pro Crohnovou chorobou
Z. Vacková (Praha)
Endoskopická léčba pooperačních komplikací v jícnu
M. Mareš (Olomouc)
Vliv mikrobiologického vyšetření aspirátu na management antibiotické terapie u pacientů po drenáži walled-off nekrózy
H. Medková (Hradec Králové)
Elektrogastrografie u systémové sklerodermie
15:35 — 16:00UKONČENÍ KONGRESU
I. Tachecí

Program v PDF ke stažení ZDE