Čtvrtek 8. září 2022

8.15 — 8.30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
Nad kongresem převzal záštitu ředitel FN HK a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

8.30 — 8.50
REFORMA DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE V ČR – předsedající I. Tachecí, P. Falt
Centra digestivní endoskopie
O. Urban (ČGS)

Přestávka 10 min

9.00 — 15.15
ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP
1. blok 09.00 — 10.40

Přestávka 15 min

2. blok 10.55 — 12.45

Oběd 45 min

3. blok 13.30 — 15.15

Přestávka 15 min

15.30 — 16.30
SEKCE STATE-OF-THE-ART Předsedající: I. Tachecí, S. Rejchrt

Interface between ERCP and interventional EUS
M. Perez-Miranda (Valladolid, Spain)

Biologická léčba IBD minulost a výhled do budoucnosti
M. Lukáš (Praha)

Přestávka 10 min

16.40 — 17.40
BLOK 1 (IBD) – Předsedající: T. Douda, M. Bortlík

Slizniční zhojení jako hodnocení efektu léčby IBD
T. Douda (Hradec Králové)
(přednáška sponzorovaná firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)

Endoskopická léčba u IBD
M. Bortlík (České Budějovice)

Ustekinumab mise: dlouhodobá remise
L. Douda (Hradec Králové)
(přednáška sponzorovaná firmou Janssen-Cilag, s.r.o.)

17.40 Zakončení odborného programu prvního dne

18.00 — 19.30
Běh proti kolorektálnímu karcinomu – Koordinátoři: Š. Šembera, J. Cyrany

20.00
Pracovní večeře – Restaurace hotel Tereziánský dvůr

Pátek 9. září 2022

9:00 — 10:00
BLOK 2 (AKUTNÍ NEKROTIZUJÍCÍ PANKREATITIDA) – Předsedající: S. Rejchrt, V. Nosek

Těžká akutní pankreatitida – doporučený klinický postup
J. Maňák (Hradec Králové)

Lumen apoziční stenty v terapii komplikací akutní pankreatitidy
J. Pintová (Jablonec nad Nisou)

Perkutánní endoskopická nekrektomie
S. Rejchrt (Hradec Králové)

Těžká akutní pankreatitida a její následky – jaký prostor zbývá pro chirurga?
F. Čečka (Hradec Králové)

Přestávka 15 min

10.15 — 11.15
BLOK 3 (ANTITROMBOTICKÁ TERAPIE V GASTROENTEROLOGII) – Předsedající: J. Cyrany, P. Vítek

Antitrombotická terapie a endoskopický výkon (aktuální doporučení)
J. Cyrany (Hradec Králové)

Antitrombotická a hemostatická terapie při krvácení do GIT (aktuální doporučení)
P. Vítek (Frýdek Místek)

DOAC z pohledu rizika krvácení do trávicího traktu
R. Malý (Hradec Králové)

Provokační testy u krvácení z neurčeného zdroje
Š. Šembera (Hradec Králové)

Přestávka 15 min

11.30 — 12.30
BLOK 4 (HEPATOLOGIE) – Předsedající: T. Fejfar, R. Brůha

NAFLD – je čas na změnu terminologie?
R. Brůha (Praha)

Možnosti neinvazivní diagnostiky pokročilého onemocnění jater a portální hypertenze
T. Fejfar (Hradec Králové)

2. linie léčby PBC
L. Husová (Brno)
(přednáška sponzorovaná firmou AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH)

Oběd 60 minut

13.30 — 13.50
SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA – Předsedající: T. Douda, P. Morávková

GlobiFer forte v terapii sideropenie a anémie u pacientů s idiopatickými střevními záněty
M. Vašátko, M. Lukáš (Praha)
(přednáška sponzorovaná firmou Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.)

13.50 — 15.05
BLOK 5 („HOT TOPICs“ SOUČASNÉ GASTROINTESTINÁLNÍ ENDOSKOPIE) – Předsedající: I. Tachecí, O. Urban

Postavení cholangioskopie v diagnostice pankreatobiliárních onemocnění
O. Urban (Olomouc)

Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice cystických lézí pankreatu
R. Repák (Hradec Králové)

Bariatrická endoskopie – současné možnosti
T. Hucl (Praha)

ERC u alterované anatomie horní části GIT
P. Falt (Olomouc)

Screening kolorektálního karcinomu – perspektivy doby postcovidové
Š. Suchánek (Praha)

Přestávka 15 min

15.20 — 16.20
BLOK 6 (VARIA) – Předsedající: M. Kopáčová, R. Repák

Eosinofilní ezofagitida – současný pohled na diagnostiku a léčbu
I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)

Kapslová endoskopie
I. Tachecí (Hradec Králové)

Motorizovaná spirální nebo dvojbalonová enteroskopie?
P. Morávková (Hradec Králové)

Whippleova choroba, stále problém?
M. Kopáčová (Hradec Králové)

16.20 — 16.35
UKONČENÍ KONGRESU

Program v PDF ke stažení ZDE