Program

Čtvrtek 21. března 2019

09:00 – 09:10 hod. Slavnostní zahájení

09:10 – 10:40 hod. Endoskopické přenosy – live endo I
Endoskopisté: M. Banks, S. Rejchrt, M. Kopáčová, P. Falt, P. Vítek, T. Douda, R. Repák, I. Tachecí, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar
(Londýn, Hradec Králové, Olomouc, Frýdek-Místek)
Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)
Moderátoři: J. Bureš, P. Falt, P. Vítek (Hradec Králové, Olomouc, Frýdek-Místek)

Přestávka

10:55 – 12:45 hod. Endoskopické přenosy – live endo II
Endoskopisté: M. Banks, S. Rejchrt, M. Kopáčová, P. Vítek, T. Douda, R. Repák, I. Tachecí, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar, P. Falt
(Londýn, Hradec Králové, Frýdek-Místek)
Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)
Moderátoři: J. Bureš, P. Falt, P. Vítek (Hradec Králové, Olomouc, Frýdek-Místek)

Oběd (12:45 – 13:30 hod.)

13:30 – 15:15 hod. Endoskopické přenosy – live endo III
Endoskopisté: M. Banks, S. Rejchrt, M. Kopáčová, P. Falt, P. Vítek, T. Douda,
R. Repák, I. Tachecí, J. Cyrany, D. Kohoutová, T. Fejfar

(Londýn, Hradec Králové, Olomouc, Frýdek-Místek)
Prezentace: D. Kohoutová, P. Morávková (Hradec Králové, Londýn)
Moderátoři: J. Bureš, P. Falt, P. Vítek (Hradec Králové, Olomouc, Frýdek-Místek)

Přestávka

15:30 – 16:10 hod. State-of-the-art lecture
Předsedající: S. Rejchrt, D. Kohoutová

The endoscopic diagnosis and management of the atrophic stomach and early gastric cancer
M. Banks (London) 40 minut (včetně diskuse)

16:10 – 17:10 hod. Přednášky – Blok 1
Předsedající: P. Urbánek, R. Brůha

Doporučené postupy v péči o nemocné s alkoholem podmíněným poškozením jater
J. Ehrmann, P. Dvoran (Olomouc) 15 minut (včetně diskuse)

Pangenotypové režimy léčby chronické HCV infekce
P. Urbánek (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Akutní porfyrie
R. Brůha (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Idiopatická necirhotická portální hypertenze
Š. Šembera, T. Fejfar, V. Jirkovský, P. Hůlek, M. Štanclová, M. Podhola,
M. Kopáčová
(Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

17:10 hod. Zakončení odborného programu prvního dne

18:00 hod. Běh proti kolorektálnímu karcinomu – IX. ročník
Koordinátor: Š. Šembera (Hradec Králové)
Podrobnosti ZDE

20:00 hod. Pracovní večeře
Restaurace EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové

Pátek 22. března 2019

09:00 – 09:30 hod. Přednáška state-of-the-art
Předsedající: J. Bureš, R. Repák

Poškozující zánět u nemocných s Crohnovou chorobou – ztráta homeostatických regulací
J. Krejsek (Hradec Králové) 30 minut (včetně diskuse)

09:30 – 10:30 hod. Přednášky – Blok 2
Předsedající: M. Kopáčová, P. Vítek

Respirační insuficience jako první projev těžké poruchy motility jícnu
V. Legátová, T. Šafaříková, I. Tachecí, V. Havel, J. Cyrany, M. Kopáčová
(Jičín, Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Dilatace stenóz jícnu
S. Rejchrt (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Je něco zajímavého na Barrettově jícnu kromě endoskopie?
R. Kroupa (Brno) 15 minut (včetně diskuse)

Krvácení do střední části gastrointestinálního traktu
M. Kopáčová (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Přestávka

10:45 – 12:40 hod. Přednášky – Blok 3
Předsedající: J. Cyrany, L. Foretová

Gastrický adenokarcinom a proximální polypóza žaludku (GAPPS) – nově rozpoznaná, geneticky podmíněná závažná neoplázie – úvod
J. Cyrany (Hradec Králové, Jičín) 5 minut (bez diskuse)

GAPPS – první popis v Evropě – gastroenterolog
R. Repák (Hradec Králové) 12 minut (bez diskuse)

GAPPS – první popis v Evropě – patolog
M. Podhola (Hradec Králové) 12 minut (bez diskuse)

GAPPS – první popis v Evropě – genetik
L. Benešová, M. Minárik (Praha) 12 minut (bez diskuse)

GAPPS – diagnóza a klinické perspektivy
D. Kohoutová (Hradec Králové, Londýn) 12 minut (bez diskuse)

GAPPS – genetické testování, soubor pacientů a jejich sledování v Brně
L. Foretová, M. Šachlová, R. Kroupa (Brno) 12 minut (bez diskuse)

GAPPS – dispenzarizace, individualizovaná léčba a klinická doporučení
I. Tachecí, K. Kamarádová (Hradec Králové) 12 minut (bez diskuse)

Kvalita života pacienta po gastrektomii
J. Bureš, D. Kohoutová (Hradec Králové, Londýn) 12 minut (bez diskuse)

GAPPS – návrh registru onemocnění v České republice
J. Cyrany (Hradec Králové, Jičín) 12 minut (bez diskuse)

Panelová diskuse 14 minut

Oběd (12:40 – 13:20 hod.)

13:20 – 14:20 hod. Přednášky – Blok 4
Předsedající: T. Douda, V. Zbořil

Aplikace výsledků klinických hodnocení u pacienta s komplikovanou Crohnovou chorobou
(přednáška sponzorovaná firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)
T. Douda (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Praktické zkušenosti s ustekinumabem u pacientů s Crohnovou nemocí
(přednáška sponzorovaná firmou Janssen-Cilag, s.r.o.)
P. Morávková (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Polypóza v terénu idiopatických střevních zánětů: diagnostika – rizika – terapie
V. Zbořil, L. Prokopová, K. Poredská, L. Kučerová (Brno) 15 minut (včetně diskuse)

Hormonálně indukovaná kolitida
L. Douda, I. Tachecí, T. Douda, K. Kamarádová (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Přestávka

14:30 – 15:45 hod. Přednášky – Blok 5
Předsedající: M. Zavoral, P. Falt

Personalizovaná predikce rizika kolorektálního karcinomu inteligentním využitím FIT testů
P. Kocna (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Screening kolorektálního karcinomu
M. Zavoral (Praha) 15 minut (včetně diskuse)

Nové možnosti pokročilého endoskopického zobrazení (LCI – Linked Color Imaging)
I. Tachecí (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

Endoskopická transmurální resekce
P. Falt (Olomouc) 15 minut (včetně diskuse)

Endometrióza – mezioborový problém
P. Vítek, M. Němec, M. Chrostek, J. Kuchař, I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek) 15 minut (včetně diskuse)

Přestávka

15:50 – 16:50 hod. Přednášky – Blok 6
Předsedající: O. Urban, I. Tachecí

Screening karcinomu pankreatu – vize versus realita
O. Urban (Olomouc) 15 minut (včetně diskuse)

ERC pomocí jednobalónkového enteroskopu u osob po Whippleově
operaci

B. Kianička, A. Ondrejková, P. Dítě, J. Korbička (Brno, Ostrava) 15 minut (včetně diskuse)

Duodenální postižení při familiární adenomatózní polypóze.
10 let registru FAP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

J. Cyrany, Š. Šembera, I. Tachecí (Hradec Králové, Jičín) 15 minut (včetně diskuse)

Virom u kolorektálního karcinomu
J. Bureš (Hradec Králové) 15 minut (včetně diskuse)

16:50 hod. Zakončení odborného programu

Program v PDF ke stažení ZDE