Úvod

Vážení přátelé,
vítejte na stránkách

XXV. Hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů 
a XV. mezinárodního endoskopického workshopu

Konogres se uskuteční 23. – 24. března 2023
ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Program již tradičně zahrnuje živé endoskopické přenosy, přednášky, běh proti kolorektálnímu karcinomu a pracovní večeři.

Registrace z roku 2020 zůstávají v platnosti, avšak je nutná nová registrace, podrobné informace naleznete v části registrace.

Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.