Úvod

Vážení přátelé,

vzhledem k trvající nejisté epidemické situaci jsme se rozhodli přesunout termín
XXIV. Hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů a XIV. mezinárodního endoskopického workshopu do epidemiologicky stabilnějšího období s ambicí uspořádat kongres v prezenčním formátu se všemi tradičními doprovodnými akcemi.  

Věříme, že se nám v roce 2022 podaří postupný návrat do standardnějších poměrů a přivítáme vás v „Salonu republiky“ v nejkrásnějším období na sklonku astronomického léta. 

Termín konání: 8. – 9. 9. 2022

Děkujeme za dosavadní podporu a doufáme, že nám i v novém termínu zachováte přízeň.
Stávající registrace zůstávají v platnosti a budou postupně potvrzovány.

S přátelským pozdravem
Vědecký a organizační výbor:

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.
Hana Klusáková
Bc. Hana Štilcová, MBA


OnLine registrace otevřena.