Úvod

Oznámení!

19. 1. 2021 09:14

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace spojené s onemocněním
COVID-19 v naší zemi a následným opatřením bylo rozhodnuto o tom, že se letošní XXIV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIV. Mezinárodní endoskopický workshop neuskuteční.

Děkujeme za pochopení

S přátelským pozdravem
Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Hana Klusáková
Květoslava Hametová