Vážené dámy a pánové, kolegové a kolegyně, přátelé gastroenterologie a hepatologie,

2. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové pro vás připravuje jubilejní již 25. gastroenterologický a hepatologický kongres konaný spolu s 15. mezinárodním endoskopickým workshopem. Kongres se bude konat ve dnech 23. – 24. března 2023 v prostorách endoskopického pracoviště 2. interní GE kliniky a ve Výukovém centru LF v areálu FN pod inovovaným názvem Hradecké gastroenterologické dny 2023.

Akce se zúčastní vzácní hosté, a to prezident Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (president ESGE) prof. Helmut Messmann, přednosta 3. interní kliniky Fakultní nemocnice Augsburg (Německo) a prof. Miroslav Zavoral, předseda výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii a ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. 

Součástí bohatého programu budou bloky zaměřené na mezioborovou spolupráci, gastrointestinální onkologii, hepatologii, kontroverze a mýty současné gastroenterologie i praktické aspekty oboru. Samozřejmostí bude endoskopický workshop s hosty prezentujícími špičkovou moderní gastrointestinální endoskopii a její hlavní trendy. Připravujeme také sesterskou sekci, která bude probíhat souběžně s programem 24. 3. 2023 v učebně Výukového centera. Nebudou chybět oblíbené doprovodné akce jako Běh proti kolorektálnímu karcinomu a pracovní večeře nazvaná Hradecký gastroenterologický večer – 25 let s vámi. Celý kongres bude doprovázet výstava farmaceutických a biomedicínských firem, pod jejichž záštitou proběhnou i některé tematické přednášky.

Za organizační tým
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
přednosta 2. interní gastroenterologické kliniky, FN a LF UK v Hradci Králové

Registrace z roku 2020 zůstávají v platnosti, avšak je nutná nová registrace, podrobné informace naleznete v části registrace.

Akce je schválena na portálu The Conference Vetting System (CVS) Ehical MedTech Europe

Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.