Program

Aktualizováno:


Čtvrtek 17. března 2022

09:00 – 09:10 hod.
Slavnostní zahájení

09:10 – 10:40 hod.
Endoskopické přenosy – live endo I
Endoskopisté: S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, T. Hucl,
D. Kohoutová, T. Douda, R. Repák, I. Tachecí, J. Cyrany, P. Falt
(Hradec Králové, Olomouc, Praha, Londýn, Jičín)
Prezentace: P. Morávková
Moderátoři: J. Bureš, P. Falt

Přestávka

10:55 – 12:45 hod.
Endoskopické přenosy – live endo II
Endoskopisté: S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, T. Hucl, D. Kohoutová, T. Douda, R. Repák, I. Tachecí, J. Cyrany, P. Falt (Hradec Králové, Olomouc, Praha, Londýn, Jičín)
Prezentace: P. Morávková
Moderátoři: J. Bureš, P. Falt

Oběd (12:45 – 13:30 hod.)

13:30 – 15:15 hod.
Endoskopické přenosy – live endo III
Endoskopisté: S. Rejchrt, M. Kopáčová, O. Urban, T. Hucl,
D. Kohoutová, T. Douda, R. Repák, I. Tachecí, J. Cyrany, P. Falt
(Hradec Králové, Olomouc, Praha, Londýn, Jičín)
Prezentace: P. Morávková
Moderátoři: J. Bureš, P. Falt

Přestávka

15:30 – 16:10 hod.
State-of-the-art lecture
Předsedající: S. Rejchrt, O. Urban

Endoscopic management of postoperative biliary injuries
G. Costamagna (Roma) 40 min. (včetně diskuse)

16:10 – 17:30 hod.
Přednášky – Blok 1
Předsedající: J. Špičák, P. Husa

Screening kolorektálního karcinomu v České republice – rok 2020
M. Zavoral (Praha) 15 min. (včetně diskuse)

Současná léčba hepatitid B, C a E
P. Husa (Brno) 20 min. (včetně diskuse)

Závažné kožní postižení v průběhu chronické virové hepatitidy C
M. Volfová (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Poškození jater vyvolané léky (DILI – drug induced liver injury)
J. Špičák (Praha) 15 min. (včetně diskuse)

Occupational liver disease
J. Ehrmann (Olomouc) 15 min. (včetně diskuse)

17:30 hod. Zakončení odborného programu prvního dne

18:00 hod. Běh proti kolorektálnímu karcinomu – X. ročník
Koordinátoři: Š. Šembera, J. Cyrany

20:00 hod. Pracovní večeře

Pátek 18. března 2022

09:00 – 09:30 hod.
Přednáška state-of-the-art
Předsedající: J. Bureš, V. Zbořil

Ulcerózní kolitida: imunopatologické onemocnění?
J. Krejsek (Hradec Králové) 30 min. (včetně diskuse)

09:30 – 10:55 hod.
Přednášky – Blok 2
Předsedající: T. Douda, T. Vaňásek

Idiopatické střevní záněty: nové léky na horizontu
T. Vaňásek (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Idiopatické střevní záněty ve stáří
(přednáška sponzorovaná firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)
T. Douda
(Hradec Králové) 20 min. (včetně diskuse)

Ustekinumab. Mise: dlouhodobá remise
(přednáška sponzorovaná firmou Janssen-Cilag, s.r.o.)
L. Douda (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

GlobiFer forte v terapii sideropenie a anémie u pacientů s idiopatickými střevními záněty
(přednáška sponzorovaná firmou Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.)
M. Vašátko, M. Lukáš (Praha) 15 min. (včetně diskuse)

Idiopatické střevní záněty a neoplázie – léčebné souvislosti a teoretické možnosti predikce
V. Zbořil (Brno) 15 min. (včetně diskuse)

Přestávka

11:10 – 12:15 hod.
Přednášky – Blok 3
Předsedající: D. Kohoutová, T. Hucl

Konfokální laserová endomikroskopie u pacientů s reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD)
L. Douda, J. Radocha, J. Soukup, B. Víšek, M. Kopáčová, P. Žák, J. Bureš (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Sekundární postižení horní části GIT maligním melanomem a současné možnosti léčby
D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Autoimunitní pankreatitida a karcinom slinivky
T. Hucl (Praha) 15 min. (včetně diskuse)

IgG4 pankreatitida pohledem patologa
J. Laco (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Oběd (12:15 – 13:00 hod.)

13:00 – 14:15 hod.
Přednášky – Blok 4
Předsedající: M. Kopáčová, B. Kianička

Endoskopie prekanceróz žaludku – (nejen) japonské inspirace
I. Tachecí (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Tumory tenkého střeva
M. Kopáčová (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Obtížná choledocholitiáza v roce 2020
O. Urban (Olomouc) 15 min. (včetně diskuse)

ERCP po resekci žaludku podle Billroth II
B. Kianička, F. Šustr, J. Novák, M. Musilová, P. Piskač, J. Vaníček (Brno) 15 min. (včetně diskuse)

Endoskopická léčba chronické pankreatitidy
S. Rejchrt (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Přestávka

14:25 – 15:25 hod.
Přednášky – Blok 5
Předsedající: J. Cyrany, P. Falt

Screening kolorektálního karcinomu a TOKS – kde jsme, kam směřujeme my a kam směřuje svět
P. Kocna (Praha) 15 min. (včetně diskuse)

Hereditární rizika kolorektálního karcinomu v praxi
J. Cyrany (Jičín, Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Endoskopická resekce a non-neoplastické léze tračníku
P. Falt (Olomouc) 15 min. (včetně diskuse)

Závažná komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie u dvouletého dítěte
J. Melek, M. Štanclová, R. Štichhauer, P. Rozsíval, J. Kopřiva, J. Dědková, E. Terifajova, E. Šedivá, P. Dědek, J. Bureš (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Přestávka

15:35 – 16:25 hod.
Přednášky – Blok 6
Předsedající: I. Tachecí, R. Repák

Eosinofilní ezofagitida – současný pohled na diagnostiku a léčbu
I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek) 15 min. (včetně diskuse)

Staging a follow-up karcinomu jícnu pomocí hybridního 18F-FDG PET/CT
J. Doležal, E. Krčálová (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

Mikrobiom jícnu ve zdraví a nemoci
J. Bureš (Hradec Králové) 15 min. (včetně diskuse)

16:30 hod. Zakončení odborného programu

Program může být pozměněn bez předchozího upozornění.
Aktuální program sledujte zde na stránkách

Program ke stažení zde