Úvod

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

pořádají

XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XIII
. Mezinárodní endoskopický workshop

Výukové centrum Lékařské fakulty UK
(v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové

21. – 22. 3. 2019

XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XII. Mezinárodní endoskopický workshop se budou se konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK (v areálu Fakultní nemocnice) v Hradci Králové ve čtvrtek 21. března a v pátek 22. března 2019.

Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny se staly již tradičním celostátním setkáním.
I tentokrát budou přednášet přední odborníci ČR na aktuální témata současné gastroenterologie
a hepatologie.

V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové.

Zahraničním hostem v letošním roce bude
Profesor Matthew Banks, MD, PhD,
University College London, UK

Součástí akce bude výstava předních farmaceutických a biomedicínských firem.
(informace pro vystavovatele u organizátora)

Kontakt: prof. Jan Bureš, II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FN Hradec Králové; e-mail: bures@lfhk.cuni.cz

Technické a organizační zajištění: Agentura Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9.

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Sylvie Cvejnová
Květoslava Hametová

 

Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti.
Akce je hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.