Úvod

Oznámení!

30. 4. 2020 15:06

Letošní XXIV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIV. Mezinárodní endoskopický workshop se uskuteční v náhradním termínu 18. – 19. 3. 2021. Objednávky firemní účasti, registrace a zakoupené ubytování převedeme na nový termín.

Nabízíme možnost změny jména účastníka.


Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
pořádají

XXIV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XIV
. Mezinárodní endoskopický workshop

Výukové centrum Lékařské fakulty UK
(v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové

19. – 20. 3. 2020

18. – 19. 3. 2021

XXIV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIV. Mezinárodní endoskopický workshop se budou se konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK (v areálu Fakultní nemocnice) v Hradci Králové
ve čtvrtek 18. března a v pátek 19. března 2021.

Hlavní zahraniční host:
Profesor Guido Costamagna, MD, PhD
​Università Cattolica del Sacro Cuore, Řím, Itálie

Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny se staly již tradičním celostátním setkáním.
I tentokrát budou přednášet přední odborníci ČR na aktuální témata současné gastroenterologie
a hepatologie.

V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové.

Součástí akce bude výstava předních farmaceutických a biomedicínských firem.
(informace pro vystavovatele u organizátora)

Kontakt: prof. Jan Bureš, II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FN Hradec Králové; e-mail: bures@lfhk.cuni.cz

Technické a organizační zajištění: Agentura Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9.

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Hana Klusáková
Květoslava Hametová 

Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti.
Akce je hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.