Úvod

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
pořádají

XXIV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XIV
. Mezinárodní endoskopický workshop

Výukové centrum Lékařské fakulty UK
(v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové

19. – 20. 3. 2020

XXIV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIV. Mezinárodní endoskopický workshop se budou se konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK (v areálu Fakultní nemocnice) v Hradci Králové ve čtvrtek 19. března a v pátek 20. března 2020.

Hlavní zahraniční host:
Profesor Guido Costamagna, MD, PhD
​Università Cattolica del Sacro Cuore, Řím, Itálie

Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny se staly již tradičním celostátním setkáním.
I tentokrát budou přednášet přední odborníci ČR na aktuální témata současné gastroenterologie
a hepatologie.

V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové.

Součástí akce bude výstava předních farmaceutických a biomedicínských firem.
(informace pro vystavovatele u organizátora)

Kontakt: prof. Jan Bureš, II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FN Hradec Králové; e-mail: bures@lfhk.cuni.cz

Technické a organizační zajištění: Agentura Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9.

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Hana Klusáková
Květoslava Hametová 

Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti.
Akce je hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.